Wystrój Akademików to wydarzenie skierowane do studentów mieszkających w akademikach. Każdy akademik przygotowuje scenki i zmienia wystrój korytarzy do podanego tematu dla wszystkich domów studenckich. Temat każdego roku jest inny i nawiązuje do tematyki Kortowiady. W tej edycji brzmi on „60 lat minęło jak jeden dzień”. Ocenia je 7-osobowe jury w 4 kategoriach: wkład pracy w wykonanie wystroju (0-10 punktów), oryginalność pomysłu, sprawna organizacja pokazu, ogólne wrażenie członka komisji. Studenci walczą o dotację przyznawaną za miejsca 1-3, ale przy okazji świetnie się bawią. Rokrocznie wydarzenie odbywa się w środę. Organizatorem wydarzenia jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego wraz z Radą Osiedla Akademickiego.