Edit Content

Zostańmy w kontakcie!

Udzielanie akredytacji prasowych

Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny dostępny poniżej. Termin składania wniosków upływa w piątek 5 maja 2023 roku, o godzinie 15:00. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. O akceptacji zgłoszenia Rzecznik Kortowiady poinformuje e-mailowo lub telefonicznie.

Pytania?

Pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Wyślij zgłoszenie