Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w środę 18 maja 2022 r. o godzinie 15:00. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. O akceptacji zgłoszenia rzecznik Kortowiady poinformuje mailowo lub telefonicznie. Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny.

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu przed wysłaniem zgłoszenia. 

Zgłoszenia nie są już przyjmowane.