Tegoroczna edycja Kortowiady odbędzie się nie tylko w świecie wirtualnym, ale i z udziałem publiczności! Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 25 maja 2021 roku, §9, ust. 19a dopuszcza się organizację zbiorowych form kultury na świeżym powietrzu przy udziale do 250 osób, przy zachowaniu minimum 1,5 metra odstępu między nimi.

Bezpieczeństwo jest podstawą podczas organizacji każdej edycji Kortowiady, nie tylko tej w czasie pandemii. Niezwykle ważne jest dla nas zdrowie i dobro uczestników juwenaliów, dlatego tworzymy specjalne regulaminu oraz procedury pozwalające nam je zapewnić.

W Kortowiadzie 2021 wziąć udział będzie mogło do 250 osób, których razem z naszymi partnerami medialnymi wybierzemy w różnych konkursach. Pierwszym warunkiem, który należy spełnić, żeby wziąć udział w nich oraz w wydarzeniu jest bycie studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Drugim, tym ważniejszym – być zdrowym. Zgodnie z regulaminem, w imprezie wziąć udział nie będą mogły osoby, które:

 • w dniu imprezy poddane zostały kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu,
 • w ciągu ostatnich 14 dni miały bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19,
 • w ciągu ostatnich 14 dni miały objawy chorobowe wskazujące na COVID-19,
 • mają stan podgorączkowy lub gorączkę, stwierdzoną przez osobę z obsługi, badająca temperaturę przed wejściem na teren imprezy,
 • będą pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.

Na teren wydarzenia jest zakaz wnoszenia:

 • broni,
 • alkoholu,
 • niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów,
 • dużych toreb i bagaży,
 • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
 • środków odurzających i psychotropowych,
 • łatwopalnych płynów,
 • selfie-sticków, parasoli, przedmiotów ostro zakończonych,
 • deskorolek, longboardów, rowerów, wrotek itp.,
 • napojów i jedzenia (z wyłączeniem osób, które posiadają zaświadczenie od lekarza).

Na terenie wydarzenia obowiązuje:

 • nakaz zasłaniania ust i nosa,
 • zakaz picia i jedzenia (z wyłączeniem osób, które posiadają zaświadczenie od lekarza),
 • nakaz zachowywania przynajmniej 1,5m odstępów między uczestnikami.

Osoby nie przestrzegające zasad zawartych w regulaminie Kortowiady 2021 mogą zostać niewpuszczone na teren wydarzenia lub z niego wyproszone.

Wszystkie nasze działania mają na celu zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie Kortowiady 2021.