Edit Content

Zostańmy w kontakcie!

Bój Wydziałów

Bój wydziałów wraca do korzeni! Tegoroczne konkurencje będą inspirowane tym, co przez lata było w Boju Wydziałów najlepsze. Każdy z wydziałów będzie miał okazję wziąć udział w międzygalaktycznych konkurencjach. Niezbędna będzie kreatywność, sprawność fizyczna, wiedza oraz umiejętność pracy w zespole.

Wydarzenie odbędzie się 25 maja o 13:00 na placu za Wydziałem Nauk Technicznych. Wziąć w nim udział będą mogli zarówno studenci, jak i pracownicy UWM. Każdy wydział, który wyrazi chęć uczestnictwa, zobowiązany będzie do zgłoszenia zespołu składającego się z 3 uczestników.

Uczestnicy biorący udział w Boju Wydziałów będą zbierać punkty za udział w poszczególnych zadaniach. W pierwszym z nich zawodnicy będą mieli stworzyć stroje w tematyce kosmicznej dla drużyny oraz je założyć w określonym czasie. Jury oceni kreatywność i wykonanie. W trakcie tworzenia każda z drużyn będzie miała szansę na zdobycie dodatkowych punktów dzięki poprawnym odpowiedziom na zadawane pytania, wylosowane z przygotowanej puli.

Po ukończeniu swoich strojów drużyna przystąpi do konkurencji fizycznej, która będzie się składać z trzech etapów. Zawodnik, który będzie kończył swój etap będzie musiał przybić piątkę zawodnikowi, który wówczas rozpocznie kolejny. Pierwszy etap to wyścig w workach jutowych. W drugim etapie zadaniem uczestników będzie dotarcie do wyznaczonego miejsca na gazetach, dowolną techniką, ale tak, by buty nie miały kontaktu z ziemią. W etapie trzecim uczestnicy będą musieli z wiadra pełnego błota i kamieni wyłowić 3 piłeczki pingpongowe i rzucić nimi do celu – każdy z nich musi trafić każdą piłeczką do celu, niezależnie od liczby prób. W tej konkurencji punktowany jest czas ukończenia.

Po zakończeniu konkurencji fizycznej uczestnicy będą mieli 10 minut na ewentualne poprawki kosmicznych strojów. Po upływie tego czasu jury oceni pracę każdego z wydziałów i przyzna punkty, a następnie wyłoni zwycięzców.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem wydarzenia.

  • Data : 25 maja 2023
  • Czas : 13:00 (Europe/Warsaw)
  • Miejsce : Plac za Wydziałem Nauk Technicznych