Totalizator Sportowy wspiera nasze juwenalia!

Jednym z naszych tegorocznych sponsorów jest marka LOTTO!

Totalizator Sportowy powstał w 1956 roku, by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do tych zadań dołączyło też wsparcie kultury. Spółka realizuje je na dwa sposoby – przekazując środki z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych, a także angażując środki własne.

W minionych dziesięcioleciach dzięki funduszom z Totalizatora Sportowego zostało zrealizowanych wiele różnych działań związanych ze wsparciem kultury i sztuki – od remontów bibliotek czy teatrów, po lokalne i ogólnopolskie wydarzenia.

W tym roku wspiera nas przy organizacji najlepszych juwenaliów w Polsce!