Edit Content

Zostańmy w kontakcie!

Perła akademików

Zasady

Mieszkańcy akademików w terminie od 25 kwietnia do 27 maja 2023 r. zbierają puszki po wyrobach firmy PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A.

Organizator zobowiązuje do dostarczenia mieszkańcom akademików (za pośrednictwem koordynatorów poszczególnych domów studenckich)  worków o pojemności 240l, w których puszki będą zbierane i przechowywane.

Zebrane i zgniecione puszki, mieszkańcy akademików będą dostarczać w pełnych i zawiązanych workach do punktu zbiórki zlokalizowanego w Domu Studenckim nr 10 (ul. Cz. Kanafojskiego 10) w terminach:

  • 4 maja, godz. 17:00 – 19:00
  • 8 maja, godz. 17:00 – 19:00
  • 15 maja, godz. 17:00 – 19:00
  • 19 maja, godz. 17:00 – 19:00
  • 27 maja, godz. 10:00 – 12:00

W przekazanych workach mogą znajdować się tylko puszki po wyrobach firmy PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A. W przypadku dostarczenia przez akademik worka z innymi przedmiotami (kamienie, śmieci itd.), Organizator ma prawo do dyskwalifikacji danego akademika.

Przedstawiciele Organizatora w dniu 27 maja 2023 r. dokonają liczenia zebranych puszek i wyłonią zwycięski Akademik.

Pobierz regulamin >>