Kup Bilet

Nadawcą niniejszego e-maila i jednocześnie administratorem bazy w której znajduje się Twój adres jest Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. Kanafojskiego 1/06, 10-722 Olsztyn, NIP 7393732688, KRS 0000323881, REGON 510934506.

Jeżeli chcesz zrezygnować z możliwości otrzymywania wiadomości wyślij rezygnację na adres e-mail [email protected]

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected]