ZDZiT, wychodząc naprzeciw olsztyńskim studentom podczas trwania Kortowiady, zmienił organizację ruchu linii nr 103, 109, 130 oraz 305. Tyczy się ona zarówno częstotliwości kursów jak i ilości pojazdów obsługujących poszczególne kursy. Już od poniedziałku 13 maja realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi. Dodatkowo w środę 15 maja dodatkowe odjazdy linii nr N01 z krańca „Dworzec Główny” o godz. 0:02 i 1:32.

Numer linii do godziny 17:00 od 17:00 do 00:00
103 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 10 minut
109 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 10 minut
130 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 10 minut
305 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 20 minut
 • W celu usprawnienia dojazdu na „Paradę Studentów”, która wyruszy około godziny 10:30 ze Starego Miasta (zbiórka od godziny 9:30) uruchomione zostają w godzinach 9:15 – 10:15 dodatkowe kursy na trasach:
  • Linia 309: „Stary Dwór” – przystanek „Plac Roosevelta”,
  • Linia 128: przystanek „Iwaszkiewicza-Szkoła” – przystanek „Plac Roosevelta”, których kursy na tablicach zewnętrznych i wewnętrznych będą oznaczone napisami “309/128 PLAC ROOSVELTA PARADA STUDENTÓW”
 • Od godz. 17:00 do 0:00 wszystkie kursy linii 103, 109, 130, 305 i 309 w kierunku kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oznaczone będą na tablicach kierunkowych pojazdów dopiskiem: „Kortowiada”;
 • Realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi.
 • Dodatkowe odjazdy linii nr N01 z krańca „Dworzec Główny” o godz. 0:02, 1:32 i 2:32.
Numer linii do godziny 17:00 od 17:00 do 22:15 od 22:15 do 23:15
103 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 7/8 minut co 15 minut
109 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 7/8 minut co 15 minut
130 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 7/8 minut co 15 minut
305 Kursowanie według rozkładu “Dni robocze (od poniedziałku do piątku)” co 15 minut co 15 minut
 • Od godz. 17:00 do 0:00 wszystkie kursy linii 103, 109, 130, 305 i 309 w kierunku kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oznaczone będą na tablicach kierunkowych pojazdów dopiskiem: „Kortowiada”.
 • Od godziny ok. 23:20 do ok. 0:30 pojazdy realizujące kursy na liniach nr 103, 109, 130 oraz 305 oczekiwać będą na zakończenie koncertów. Po zakończeniu koncertów (kursy po godz. 0:30 oraz po godz. 3:00) do rozwiezienia zainteresowanych skierowanych zostanie:
  • na linię nr 103 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 109 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 130 – 11 pojazdów,
  • na linię nr 305 – 7 pojazdów.

Organizacja odjazdów po godzinach 0:30 oraz 3:00 (planowane zakończenia koncertów) odbywać się będzie zgodnie z poleceniami służb nadzoru ruchu.

 • W godzinach wieczornych realizacja wszystkich kursów linii nr 103, 109, 130 oraz 305 pojazdami przegubowymi.
 • Realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi.
Numer linii do godziny 9:00 od 9:00 do 17:00 od 17:00 do 22:15 od 22:15 do 23:15
103 Kursowanie według rozkładu “Soboty” co 15 minut co 7/8 minut co 15 minut
109 Kursowanie według rozkładu “Soboty” co 15 minut co 7/8 minut co 15 minut
130 Kursowanie według rozkładu “Soboty” co 15 minut co 7/8 minut co 15 minut
305 nie kursuje co 15 minut co 15 minut co 15 minut
 • Uruchomienie funkcjonowania linii 305 od około godz. 9:00.
 • W godzinach 9:00 – 17:00 zwiększona częstotliwość kursowania linii 103 i 130.
 • Od godz. 17:00 do 0:00 wszystkie kursy linii 103, 109, 130 i 305 w kierunku kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  oznaczone będą na tablicach kierunkowych pojazdów dopiskiem: „Kortowiada”.
 • Od godz. ok. 23:20 do ok. 0:30 pojazdy realizujące kursy na liniach nr 103, 109, 130 oraz 305 oczekiwać będą na zakończenie koncertów. Po zakończeniu koncertów (kursy po godz. 0:30 oraz po godz. 3:00) do rozwiezienia zainteresowanych skierowanych zostanie:
  • na linię nr 103 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 109 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 130 – 11 pojazdów,
  • na linię nr 305 – 7 pojazdów.

Organizacja odjazdów po godzinach 0:30 oraz 3:00 (planowane zakończenia koncertów) odbywać się będzie zgodnie z poleceniami służb nadzoru ruchu.

 • Realizacja wszystkich kursów linii nr 103, 109, 130 oraz 305 pojazdami przegubowymi.
 • Realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi.
Numer linii do godziny 9:00 od 9:00 do 18:00 od 18:00 do 21:00 od 21:00
103 Kursowanie według “Niedziele i święta” co 20/30 minut co 20/30 minut Kursowanie według “Niedziele i święta”
109 Kursowanie według “Niedziele i święta” Kursowanie według “Niedziele i święta” Kursowanie według “Niedziele i święta” Kursowanie według “Niedziele i święta”
130 Kursowanie według “Niedziele i święta” co 20/30 minut Kursowanie według “Niedziele i święta” Kursowanie według “Niedziele i święta”
305 Nie kursuje Nie kursuje Nie kursuje Nie kursuje
 • Realizacja wszystkich kursów linii nr 103 pojazdami przegubowymi.