Piątkowe wydarzenie to wspaniała zabawa, oraz, co najważniejsze, integracja wydziału. 14 wydziałów bierze udział w 2 aktorskich konkurencjach. Pierwsza scenka tematu „Skoro matka ziemia, to czemu ma jądro” to zmierzenie studentów w barwnych strojach z pięknymi dekoracjami, które co roku przygotowane są przez wydziały. W drugiej scence ze studentami udział bierze nauczyciel akademicki. W tym roku scenka odbywa się pod tematem  „Wszyscy mają prawo, ale to ja mam rację”. Scenki to 3 minutowe aktorskie gry, bez używania słów. Kluczową rolę odgrywa muzyka. Jury ocenia każdy wydział pod względem pomysłu, zgodności z tematem, choreografii, scenografii, zaangażowania nauczyciela, kostiumów i ścieżki dźwiękowej. Oprócz tego spośród występujących nauczycieli akademickich wyłaniana jest trójka najlepszych gier aktorskich. Bój Wydziałów pokazuje pomysły i zaangażowanie studentów, które, co roku są na wyższym poziomie.