Podsumowanie Kortowiady 2022

Podsumowanie Kortowiady 2022

Kortowiada 2022 pozostaje już tylko w naszych wspomnieniach… ale jak pięknych! Zielony kampus przywitał uczestników najlepszych juwenaliów w Polsce 1 czerwca, by gościć ich przez cztery kolejne dni. Obchodzili hucznie święto studentów, biorąc udział we wszystkich przygotowanych przez organizatorów wydarzeniach…