Rodzaj akredytacji

FotoTVPress


Wszystkie wykonane przez Państwa materiały muszą zostać dostarczone do biura Organizatora, czyli Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (DS2, ul. Kanafojskiego 1/01, 10-719 Olsztyn) w formie elektronicznej (płyta CD, DVD, PENDRIVE) lub wysłane mailem do Rzecznika Prasowego (piotr.walejko@kortowiada.pl) do 31.05.2018r. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony po uzyskaniu zgody od Rzecznika prasowego RUSS Piotra Wałejko. Nieprzestrzeganie tego zapisu skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania akredytacji na Kortowiadę, w latach następnych.

* Wszystkie pola z gwiazdką muszą zostać wypełnione