ZDZiT, wychodząc naprzeciw olsztyńskim studentom podczas trwania Kortowiady, zmienił organizację ruchu linii nr 103, 109, 130 oraz 305. Tyczy się ona zarówno częstotliwości kursów jak i ilości pojazdów obsługujących poszczególne kursy. Już od poniedziałku 14 maja realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi. Dodatkowo w środę 16 maja dodatkowe odjazdy linii nr N01 z krańca „Dworzec Główny” o godz. 0:02 i 1:32.

Numer liniido godziny 17:00od 17:00 do 00:00
103Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 10 minut
109Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 10 minut
130Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 10 minut
305Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 20 minut
 • W celu usprawnienia dojazdu na „Paradę Studentów”, która wyruszy około godziny 10:00 ze Starego Miasta (zbiórka od godziny 9:30) uruchomione zostają w godzinach 9:00 – 10:00 dodatkowe kursy na trasach:
  • Linia 309: „Stary Dwór” – przystanek „Plac Roosevelta”,
  • Linia 128: przystanek „Iwaszkiewicza-Szkoła” – przystanek „Plac Roosevelta”, których kursy na tablicach zewnętrznych i wewnętrznych będą oznaczone:

W celu ułatwienia dojazdu na „Paradę Studentów” od około godz. 9:00 do około godz. 10:00 uruchomionych zostanie 14 dodatkowych kursów linii 309 na trasie „Stary Dwór” – „Plac Roosevelta” oraz 8 dodatkowych kursów linii 128 na trasie „Iwaszkiewicza-Szkoła” – „Plac Roosevelta”. Kursy te zostaną oznaczone tablicami kierunkowymi: „309 PLAC ROOSEVELTA PARADA STUDENTÓW” oraz „128 PLAC ROOSEVELTA PARADA STUDENTÓW”.

 

 • Od godz. 17:00 do 0:00 wszystkie kursy linii 103, 109, 130, 305 i 309 w kierunku kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oznaczone będą na tablicach kierunkowych pojazdów dopiskiem: „Kortowiada”; przykładowo dla linii 103:

 

 • Realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi.
 • Dodatkowe odjazdy linii nr N01 z krańca „Dworzec Główny” o godz. 0:02, 1:32 i 2:32.
Numer liniido godziny 17:00od 17:00 do 22:15od 22:15 do 23:15
103Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 7/8 minutco 15 minut
109Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 7/8 minutco 15 minut
130Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 7/8 minutco 15 minut
305Kursowanie według rozkładu „Dni robocze (od poniedziałku do piątku)”co 15 minutco 15 minut
 • Od godz. 17:00 do 0:00 wszystkie kursy linii 103, 109, 130, 305 i 309 w kierunku kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oznaczone będą na tablicach kierunkowych pojazdów dopiskiem: „Kortowiada”.

 • Od godziny ok. 23:20 do ok. 0:30 pojazdy realizujące kursy na liniach nr 103, 109, 130 oraz 305 oczekiwać będą na zakończenie koncertów. Po zakończeniu koncertów (kursy po godz. 0:30 oraz po godz. 2:00) do rozwiezienia zainteresowanych skierowanych zostanie:
  • na linię nr 103 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 109 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 130 – 11 pojazdów,
  • na linię nr 305 – 7 pojazdów.

Organizacja odjazdów po godzinach 0:30 oraz 2:00 (planowane zakończenia koncertów) odbywać się będzie zgodnie z poleceniami służb nadzoru ruchu.

 • W godzinach wieczornych realizacja wszystkich kursów linii nr 103, 109, 130 oraz 305 pojazdami przegubowymi.
 • Realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi.
Numer liniido godziny 9:00od 9:00 do 17:00od 17:00 do 22:15od 22:15 do 23:15
103Kursowanie według rozkładu „Soboty”co 15 minutco 7/8 minutco 15 minut
109Kursowanie według rozkładu „Soboty”co 15 minutco 7/8 minutco 15 minut
130Kursowanie według rozkładu „Soboty”co 15 minutco 7/8 minutco 15 minut
305nie kursujeco 15 minutco 15 minutco 15 minut
 • Uruchomienie funkcjonowania linii 305 od około godz. 9:00.
 • W godzinach 9:00 – 17:00 zwiększona częstotliwość kursowania linii 103 i 130.
 • Od godz. 17:00 do 0:00 wszystkie kursy linii 103, 109, 130 i 305 w kierunku kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  oznaczone będą na tablicach kierunkowych pojazdów dopiskiem: „Kortowiada”.

 • Od godz. ok. 23:20 do ok. 0:30 pojazdy realizujące kursy na liniach nr 103, 109, 130 oraz 305 oczekiwać będą na zakończenie koncertów. Po zakończeniu koncertów (kursy po godz. 0:30 oraz po godz. 2:00) do rozwiezienia zainteresowanych skierowanych zostanie:
  • na linię nr 103 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 109 – 10 pojazdów,
  • na linię nr 130 – 11 pojazdów,
  • na linię nr 305 – 7 pojazdów.

Organizacja odjazdów po godzinach 0:30 oraz 2:00 (planowane zakończenia koncertów) odbywać się będzie zgodnie z poleceniami służb nadzoru ruchu.

 • Realizacja wszystkich kursów linii nr 103, 109, 130 oraz 305 pojazdami przegubowymi.
 • Realizacja wszystkich kursów linii nr N01 i N02 pojazdami przegubowymi.
Numer liniido godziny 9:00od 9:00 do 18:00od 18:00 do 21:00od 21:00
103Kursowanie według „Niedziele i święta”co 20/30 minutco 20/30 minutKursowanie według „Niedziele i święta”
109Kursowanie według „Niedziele i święta”Kursowanie według „Niedziele i święta”Kursowanie według „Niedziele i święta”Kursowanie według „Niedziele i święta”
130Kursowanie według „Niedziele i święta”co 20/30 minutKursowanie według „Niedziele i święta”Kursowanie według „Niedziele i święta”
305Nie kursujeNie kursujeNie kursujeNie kursuje
 • Realizacja wszystkich kursów linii nr 103 pojazdami przegubowymi.